به قسمت سریال هاي برتر خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

جستجوی پیشرفته


تبدیل لینک دانلود به FTP

The Walking Dead

9.0 / 10Subtitle


Season 1


[267 MB] the.walking.dead.s01e01.repack.720p.hdtv.x264-ctu-BWBP.mkv
[147 MB] the.walking.dead.s01e02.720p.hdtv.x264-ctu-BWBP.mkv
[149 MB] the.walking.dead.s01e03.720p.hdtv.x264-ctu-BWBP.mkv
[148 MB] the.walking.dead.s01e04.720p.hdtv.x264-ctu-BWBP.mkv
[149 MB] the.walking.dead.s01e05.720p.hdtv.x264-immerse-BWBP.mkv
[150 MB] the.walking.dead.s01e06.hdtv.xvid-2hd-BWBP.mkv

Season 10


[211 MB] the.walking.dead.s10e01.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[180 MB] the.walking.dead.s10e02.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[193 MB] the.walking.dead.s10e03.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv

Season 2


[254 MB] The.Walking.Dead.S02E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[172 MB] The.Walking.Dead.S02E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S02E03.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S02E04.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S02E05.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[171 MB] the.walking.dead.s02e06.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[173 MB] The.Walking.Dead.S02E07.PROPER.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[171 MB] the.walking.dead.s02e08.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[173 MB] The.Walking.Dead.S02E09.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[172 MB] The.Walking.Dead.S02E10.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[171 MB] the.walking.dead.s02e11.720p.hdtv.x264-compulsion-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S02E12.PROPER.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[173 MB] The.Walking.Dead.S02E13.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv

Season 3


[174 MB] The.Walking.Dead.S03E01.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S03E02.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[173 MB] The.Walking.Dead.S03E03.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[174 MB] The.Walking.Dead.S03E04.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[174 MB] The.Walking.Dead.S03E05.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[174 MB] The.Walking.Dead.S03E06.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[174 MB] The.Walking.Dead.S03E07.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[174 MB] The.Walking.Dead.S03E08.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[174 MB] The.Walking.Dead.S03E09.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[174 MB] The.Walking.Dead.S03E10.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S03E11.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[174 MB] The.Walking.Dead.S03E12.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[173 MB] The.Walking.Dead.S03E13.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[173 MB] The.Walking.Dead.S03E14.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[174 MB] The.Walking.Dead.S03E15.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S03E16.REPACK.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv

Season 4


[172 MB] the.walking.dead.s04.special.inside.the.walking.dead.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[173 MB] The.Walking.Dead.S04E01.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[173 MB] the.walking.dead.s04e02.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[173 MB] the.walking.dead.s04e03.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[174 MB] the.walking.dead.s04e04.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[174 MB] the.walking.dead.s04e05.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[174 MB] the.walking.dead.s04e06.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[174 MB] the.walking.dead.s04e07.proper.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[174 MB] the.walking.dead.s04e08.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[172 MB] the.walking.dead.s04e09.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[173 MB] The.Walking.Dead.S04E10.720p.HDTV.x264-REMARKABLE-BWBP.mkv
[173 MB] the.walking.dead.s04e11.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[174 MB] the.walking.dead.s04e12.proper.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[174 MB] the.walking.dead.s04e13.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[171 MB] the.walking.dead.s04e14.proper.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv
[174 MB] the.walking.dead.s04e15.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[171 MB] the.walking.dead.s04e16.720p.hdtv.x264-killers-BWBP.mkv

Season 5


[176 MB] The.Walking.Dead.S05E01.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[174 MB] The.Walking.Dead.S05E02.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[172 MB] The.Walking.Dead.S05E03.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[173 MB] The.Walking.Dead.S05E04.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S05E05.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[173 MB] The.Walking.Dead.S05E06.720p.HDTV.X264-DIMENSION-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S05E07.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[173 MB] The.Walking.Dead.S05E08.REPACK.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[174 MB] The.Walking.Dead.S05E09.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[173 MB] The.Walking.Dead.S05E10.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[173 MB] The.Walking.Dead.S05E11.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S05E12.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S05E13.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S05E14.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S05E15.PROPER.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[254 MB] The.Walking.Dead.S05E16.720p.HDTV.x264-IMMERSE-BWBP.mkv
[260 MB] The.Walking.Dead.S05E16.REAL.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv

Season 6


[261 MB] The.Walking.Dead.S06E01.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S06E02.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S06E03.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[258 MB] The.Walking.Dead.S06E04.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[174 MB] The.Walking.Dead.S06E05.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[167 MB] The.Walking.Dead.S06E06.720p.HDTV.x264-0SEC-BWBP.mkv
[169 MB] The.Walking.Dead.S06E07.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[167 MB] The.Walking.Dead.S06E08.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S06E09.720p.HDTV.x264-SVA-BWBP.mkv
[169 MB] The.Walking.Dead.S06E10.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S06E10.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S06E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S06E12.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S06E13.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S06E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[170 MB] The.Walking.Dead.S06E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[259 MB] The.Walking.Dead.S06E16.720p.HDTV.x264-SVA-BWBP.mkv
[260 MB] The.Walking.Dead.S06E16.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv

Season 7


[168 MB] The.Walking.Dead.S07E00.Preview.Special.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[169 MB] The.Walking.Dead.S07E00.Preview.Special.REPACK.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[186 MB] The.Walking.Dead.S07E01.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[184 MB] The.Walking.Dead.S07E01.REPACK.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[184 MB] The.Walking.Dead.S07E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[170 MB] The.Walking.Dead.S07E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[237 MB] The.Walking.Dead.S07E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[176 MB] The.Walking.Dead.S07E05.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[198 MB] The.Walking.Dead.S07E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[250 MB] The.Walking.Dead.S07E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[239 MB] The.Walking.Dead.S07E08.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[244 MB] The.Walking.Dead.S07E08.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[206 MB] The.Walking.Dead.S07E09.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[206 MB] The.Walking.Dead.S07E09.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[183 MB] The.Walking.Dead.S07E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[195 MB] The.Walking.Dead.S07E11.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[170 MB] The.Walking.Dead.S07E12.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[188 MB] The.Walking.Dead.S07E13.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[188 MB] The.Walking.Dead.S07E13.REPACK.720p.HDTV.x264-SSVA-BWBP.mkv
[183 MB] The.Walking.Dead.S07E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[171 MB] The.Walking.Dead.S07E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[167 MB] The.Walking.Dead.S07E16.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[242 MB] The.Walking.Dead.S07E16.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv

Season 8


[168 MB] the.walking.dead.s08e00.behind.the.dead.proper.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[168 MB] the.walking.dead.s08e00.special.behind.the.dead.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[187 MB] The.Walking.Dead.S08E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] The.Walking.Dead.S08E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[164 MB] The.Walking.Dead.S08E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[166 MB] The.Walking.Dead.S08E04.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[189 MB] The.Walking.Dead.S08E05.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[206 MB] The.Walking.Dead.S08E05.PROPER.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[207 MB] The.Walking.Dead.S08E05.REPACK.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[181 MB] The.Walking.Dead.S08E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[182 MB] the.walking.dead.s08e07.convert.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[249 MB] The.Walking.Dead.S08E08.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[253 MB] the.walking.dead.s08e08.convert.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[226 MB] The.Walking.Dead.S08E09.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[228 MB] The.Walking.Dead.S08E09.Honor.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CasStudio-BWBP.mkv
[178 MB] The.Walking.Dead.S08E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[181 MB] The.Walking.Dead.S08E10.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-ION10-BWBP.mkv
[179 MB] The.Walking.Dead.S08E10.The.Lost.and.the.Plunderers.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CasStudio-BWBP.mkv
[182 MB] The.Walking.Dead.S08E11.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[184 MB] The.Walking.Dead.S08E11.720p.WEB-DL.DD5.1.H264-ION10-BWBP.mkv
[183 MB] The.Walking.Dead.S08E11.Dead.or.Alive.Or.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CasStudio-BWBP.mkv
[183 MB] The.Walking.Dead.S08E12.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[185 MB] The.Walking.Dead.S08E12.The.Key.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio-BWBP.mkv
[170 MB] The.Walking.Dead.S08E13.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[172 MB] The.Walking.Dead.S08E13.Do.Not.Send.Us.Astray.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CasStudio-BWBP.mkv
[204 MB] The.Walking.Dead.S08E14.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[204 MB] The.Walking.Dead.S08E14.PROPER.720p.HDTV.x264-KILLERS-BWBP.mkv
[205 MB] The.Walking.Dead.S08E14.Still.Gotta.Mean.Something.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CasStudio-BWBP.mkv
[206 MB] The.Walking.Dead.S08E15.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[207 MB] The.Walking.Dead.S08E15.Worth.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CasStudio-BWBP.mkv
[191 MB] The.Walking.Dead.S08E16.720p.HDTV.x264-FLEET-BWBP.mkv
[193 MB] The.Walking.Dead.S08E16.Wrath.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CasStudio-BWBP.mkv

Season 9


[165 MB] the.walking.dead.s09e00.season.9.preview.special.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[233 MB] The.Walking.Dead.S09E01.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[237 MB] the.walking.dead.s09e01.internal.720p.web.h264-noivtc-BWBP.mkv
[179 MB] The.Walking.Dead.S09E02.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[182 MB] The.Walking.Dead.S09E03.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[184 MB] The.Walking.Dead.S09E03.Warning.Signs.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-CasStudio-BWBP.mkv
[182 MB] the.walking.dead.s09e04.internal.720p.web.h264-noivtc-BWBP.mkv
[188 MB] the.walking.dead.s09e05.internal.720p.web.h264-noivtc-BWBP.mkv
[182 MB] The.Walking.Dead.S09E05.What.Comes.After.720p.AMZN.WEBRip.DD5.1.x264-CasStudio-BWBP.mkv
[217 MB] The.Walking.Dead.S09E06.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[177 MB] The.Walking.Dead.S09E07.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[176 MB] The.Walking.Dead.S09E08.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[207 MB] The.Walking.Dead.S09E09.Adaptation.720p.WEB-DL.AAC.2.0.x264-Sauron-BWBP.mkv
[205 MB] The.Walking.Dead.S09E09.Adaptation.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CasStudio-BWBP.mkv
[185 MB] The.Walking.Dead.S09E10.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[184 MB] The.Walking.Dead.S09E10.Omega.REPACK.720p.AMZN.WEB-DL.DD5.1.H.264-CasStudio-BWBP.mkv
[170 MB] the.walking.dead.s09e11.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[181 MB] the.walking.dead.s09e12.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[166 MB] the.walking.dead.s09e13.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[181 MB] The.Walking.Dead.S09E14.720p.HDTV.x264-AVS-BWBP.mkv
[234 MB] the.walking.dead.s09e15.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[189 MB] the.walking.dead.s09e16.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv